økonomi

OsloMet må kutte 100 millioner i 2025

OsloMet vil få kutt i bevilgningen neste år på 100 millioner kroner, viser foreløpig budsjett.

Bekymring over økonomien neste år og de neste to årene under styremøtet på OsloMet 18. juni.
Publisert

— Vi prøver å holde hodet kaldt og nennsomt gjøre endringer, sa rektor Christen Krogh da styret ved OsloMet behandlet foreløpige rammer for perioden 2025—2027 tirsdag.

Prognosene viser at OsloMet vil få et kutt i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet på 146 millioner i løpet av de tre årene 2025—27.

Største delen av kuttet vil komme i 2025 med 101 millioner, etterfulgt av kutt på 45 millioner fordelt på 2026 og 2027. Tallene er i 2024-kroner, og det vil si at det ikke er gjort noen lønns- eller prisjustering for perioden 2025—2027.

«Forferdelige tall»

Krogh minnet om at OsloMet ikke er alene. Samme dag var den økonomiske situasjonen tema i styret ved NTNU og direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad, sa under møtet at han kunne garantere oppsigelser ved universitetet.

— Vet Kunnskapsdepartementet og politikerne dette? Er dette noe de ønsker, spurte styremedlem Nanna Paasche ved OsloMet.

— Det er forferdelige tall. Det kommer til å bli tre ganske tøffe år, mente styremedlem Einar Braathen.

Christen Krogh svarte at, jo, OsloMet har meldt fra om konsekvensene i etatsstyringen med departementet og rektoratet snakker med partiene på Stortinget.

Verst innen helsefag

Verst stilt er Fakultet for helsevitenskap, som har store økonomiske problemer. Det er innført ansettelsesstopp og opptaket til fire masterprogrammer er avlyst. Blant annet vil en vesentlig svakere studiepoengproduksjon i 2023 enn forventet, spesielt på bachelor i sykepleie, gi en inntektssvikt i 2025 på 19,6 millioner kroner. 

OsloMet prøver nå å sette inn flere tiltak for at budsjettet skal komme i balanse i perioden. Et av dem er å forsøke å øke inntektene.

— Det aller viktigste er at vi tar inn flere studenter som tar flere studiepoeng og gjennomfører studiene, men det tar en stund før inntektene vil komme, sa økonomidirektør Line Haugen på styremøtet tirsdag.

Handler om kultur

Hun påpekte at OsloMet har opplevd vekst i veldig mange år. Et av tiltakene er derfor å jobbe med kulturen for økonomi- og ressursstyring.

— Vi har en slag vekst-refleks, og det går ikke lenger. Omstillingen smerter, men hvis vi får det til, kan det bli bra. Vi må kutte i budsjettposter, men også se på hvordan vi kan jobbe mer effektivt, sa hun.

Videre skal studieporteføljen gjennomgås og tilpasses til de økonomiske realitetene ved fakultetene. Ved Fakultet for helsevitenskap skal emner med høy strykprosent følges opp, opptak på enkelte studieprogrammer fryses, og man ser på muligheten for å redusere antall valgemner og slå sammen små emner.

Ut med konsulenter

Innen fellestjenester og infrastruktur, som står for 1,2 milliarder av OsloMets totale budsjett på 3 milliarder, skal det kuttes ytterligere i kostnader til lønn og i bruken av konsulenter innen IKT, internrevisjon, rekruttering og juridisk bistand til personaltjenester. 

Det arbeides med å omfordele og effektivisere oppgaver slik at det i minst mulig grad skal være nødvendig å erstatte stillinger som blir vakant, heter det i økonomirapporten.

Styreleder Vibecke Hverven var sammen med flere andre i styret opptatt av at det ikke må bli et altfor negativt fokus som kan gå utover motivasjonen

— Det blir fort en negativ spiral-tankegang. Vi må tilpasse oss, men det handler mye om hvordan man kommuniserer, sa hun.

Powered by Labrador CMS