Kunstig intelligens

Sykepleier­studenter innrømmer eksamens­juks med kunstig intelligens

Sykepleierstudentene er nysgjerrige på kunstig intelligens og kan muligens få god bruk for det i sin utdanning, viser ny undersøkelse. Noen innrømmer også juks. 

Kunstig intelligens kan bety en mer effektiv dag for sykepleiere, men det er også bekymring for hva det gjør med for eksempel pasientsikkerheten. Illustrasjonsfoto fra Høgskolen i Østfold sitt Sim-senter.
Publisert

I tidsskriftet Sykepleien har stipendiatene Håkon Endal, Matias Rasi og Thorbjørn André Rydningen publisert en studie der de ser på hvordan ansatte og studenter tilknyttet mastergradsutdanningen for spesialsykepleiere ved UiT Norges arktiske universitet tenker om og bruker kunstig intelligens.

Det kan være fordeler ved å bruke kunstig intelligens, blant annet å minske papirarbeid som oppsummerende notater og epikriser, eller at studentene får tilbakemeldinger og tilpasset læring, skriver de. En av utfordringene er at ChatGPT ikke kan bestå eksamen eller reflektere over valg den tar. 

Stipendiatene fikk svar fra 66 av 105 studenter og ansatte da de sendte ut et spørreskjema. 47 av disse var studenter. Håkon Endal, som var med å utføre studien, sier at underviserne har hatt mange diskusjoner rundt kunstig intelligens, og problemstillinger som å tillate KI under eksamen. 

1 av 4 innrømmer juks

12 studenter, som tilsvarer hver fjerde student, innrømmet bruk av ChatGPT på eksamen, selv om dette ikke er lov. Av grunnene til å bruke ChatGPT, varierte svarene fra rettskriving, til inspirasjon og kildeleting. Totalt var det 47 studenter som svarte på undersøkelsen, som betyr at flertallet ikke opplyser om noen bruk av KI under eksamen.

Av de som ikke brukte KI, er det kun 13 som begrunner dette. Her er det kun én student som oppgir at det er fordi det ikke er lov, mens resten sier det blant annet er fordi de ikke stoler på den, eller fordi de ikke vet hvordan, eller som en enkelt student har svart: tekniske problemer.

I undersøkelsen kommer det også fram at de fleste ansatte som svarte, ikke vet hvordan KI-verktøy fungerer, hva slags muligheter det gir eller hvordan det kan brukes. Det betyr at det kan være vanskelig for de ansatte å avdekke fusk.

— Det hadde vært spennende å gjøre en større undersøkelse som inkluderte en større studentgruppe, for eksempel kunne vi sett om det var generasjonsforskjeller mellom bachelor og master i sykepleie, påpeker Endal. 

Stipendiatene har planer om å gjennomføre en undersøkelse til på kullet som starter opp på studiet i august 2024 for å se om det da er flere som tar det i bruk. 

Ingen av underviserne sier at de har brukt kunstig intelligens til å lage eksamen. Men det blir påpekt av fire undervisere at man kan teste egne eksamener for å se hvor enkelt det er for studenter å bruke kunstig intelligens til å skrive besvarelser.

Endal er helt overbevist om at KI er kommet for å bli og at det er et nyttig verktøy.

— Vi som utdanningsinstitusjon har en plikt til å bidra til å gjøre tematikken kjent for studenter, sykehusene og kommunene og vi må bidra til at dette forskes mer på, muligheter og hindringer. En ting vi så i vår undersøkelse var at selv en kort undervisningsintroduksjon ga stort utbytte for studentene. Dersom utdanningsinstitusjoner velger å bruke tid på dette for studenter kan vi komme svært langt, men per i dag tror jeg nok ikke helsesektoren har utnyttet verktøyet.

Han forteller at det er en generell skepsis til blant annet hvordan verktøyet håndterer personvern. Det er også en av grunnene til at både UIO og UiT har utviklet egne varianter av ChatGPT hvor man må logge inn og har trygge rammer.

— Er det grunn til å være positiv til bruk av KI i helsesektoren? 

— Det er absolutt grunn til å være positiv til bruk av KI i helsesektoren! Det brukes forsiktig allerede i dag til tolkning av røntgenbilder eksempelvis. ChatGPT kan for eksempel brukes i simuleringstrening, i vurdering av pasientens tilstand, til tolkning av blodprøver, til å lage turnus for ledere og så mye mer. Sykepleiere må tørre å bruke verktøyet og først da skjønner man hvor mye man kan få hjelp til, mener Håkon Endal. 

— Alt er lett når man kan det

Han forteller at de på UiT skal ha en intern fagdag med bruk av ChatGPT til utforming av pedagogiske opplegg og simuleringstreninger. Sammen med kollegaer skal de diskutere fordeler og ulemper ved å bruke kunstig intelligens i undervisningssammenheng og i pasientsituasjoner. 

Det neste kullet med master i sykepleie vil få noe mer undervisning om det, og underviserne skal forsøke å bruke det aktivt inn i eksamensformulering.

— Vi forstår at mange av våre kolleger ikke har brukt verktøyet og da er det også vanskelig å sette seg inn i det. Min farfar sa alltid: alt er lett når man kan det. Og det er litt det vi prøver å få fram med ChatGPT også, påpeker Endal. 

Powered by Labrador CMS