Rektorskifte NTNU

«Det var dessverre én person som tråkket feil, og dessverre var det rektor»

Reaksjonene er mange etter at Anne Borg fredag trakk seg som rektor på NTNU. — Det var ingen andre å bebreide, sier professor Helge Holden.

Helge Holden på kontoret
Helge Holden er professor ved NTNU med flere år bak seg i universitetsstyret. Akademisk ytringsfrihet er et tema han brenner for.
Publisert Oppdatert

Anne Borg kunngjorde fredag at hun går av som rektor med umiddelbar virkning etter en drøy uke med kritikk og mediestorm.

— Jeg skrev et innlegg i Dagens Næringsliv, jeg feilvurderte og forskerne oppfattet det som refs, sa hun da hun kunngjorde sin egen avgang.

Fakta

Dette er saken

  • 27. november publiserte Dagens Næringsliv en sak i forbindelse med lanseringen av rapporten «Kjernekraft i Norge», en rapport bestilt av Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO).
  • I artikkelen intervjues de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland, som også har offentliggjort en rapport med samme tittel, men med motsatt konklusjon.
  • NTNU-forskerne omtaler NHO-rapporten som et bestillingsverk og sier de synes det er trist at «norsk energipolitikk skal la seg påvirke av partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge».
  • Den 5. desember skrev NTNU-rektor Anne Borg et leserinnlegg i Dagens Næringsliv hvor hun blant annet skriver at hun som NTNU-rektor ikke kan stå inne for utsagnene fra de to forskerne, og at hun vil ta sterkt avstand fra de to forskernes karakteristikker av rapporten.
  • I ettertid har det kommet fram at Anne Borg kommuniserte med både Norsk Industri og NHO om hvordan NTNU skal følge opp saken, og da blant annet om innholdet i leserinnlegget. 
  • Fredag 15. desember trakk Anne Borg seg som NTNU-rektor under et ekstraordinært styremøte.

— Situasjonen var slik at Anne Borg måtte gå av med den begrunnelsen hun selv ga for NTNUs styre. Nå satte hun NTNU først og gikk derfor av, sier tidligere NTNU-styremedlem Helge Holden.

Khrono har bedt Holden og andre sentrale personer på NTNU og i universitets- og høgskolesektoren kommentere Anne Borgs avgang. 

— Velment, men ikke velfundert

Helge Holden har selv jobbet tett med Anne Borg i Abel-styret. Samtidig har han vært opptatt av akademisk ytringsfrihet ved NTNU. Blant annet kritiserte han NTNU-ledelsen for måten den håndterte saken med Øyvind Eikrem på. Han har sittet to perioder i NTNUs styre.

— Jeg har stor respekt for Annes holdninger. Slik jeg kjenner henne, har hun en veldig høy grad av integritet og rettskaffenhet, og ønsker det beste for NTNU. Slik situasjonen utviklet seg, måtte hun ta konsekvensene og gå av. Hun innså at hun hadde gjort en feil, men da var det for sent, sier Holden. 

Professoren sier han har stor respekt for at Borg satte NTNU først ved selv å konkludere med at hun ville trekke seg som rektor.

— Jeg er sikkert på at det var velment fra Borg at hun skrev innlegget, men det var ikke velfundert. Hun mente det beste og ville ha en dannet utveksling av ulike synspunkter. Hun så ikke at det kom i konflikt med akademisk ytringsfrihet.

— Rammer dette NTNUs omdømme? NTNU blir nå møtt med påstander om at universitetet ikke helt skjønner dette med akademisk ytringsfrihet?

— Det vil vise seg hvor stor skaden er og hvordan man kan komme seg videre. NTNU må jobbe med dette i lys av det som har skjedd. Men vi skal aldri konkludere på den mest dramatiske dagen.

— En klar sak

NTNU har hatt to store saker under Anne Borgs ledelse der offentligheten har stilt spørsmål ved hvordan det står til med den akademiske ytringsfriheten ved universitetet. Først Eikrem-saken, der Anne Borg ville gi førsteamanuensis Øyvind Eikrem sparken, og så saken som nå er  avgjort ved at Borg selv har gått av.

— Saken om Eikrem handlet også om ytringsfrihet og akademisk frihet, men den var mye mer kompleks. Flere personer var involvert, og den hadde pågått over lengre tid. Det var snakk om ansettelsesforhold og varslinger, og hadde en mye mer komplisert bakgrunn. Dessuten var det ikke Borg som startet saken, den kom på hennes bord da hun ble rektor. 

Saken som førte til at Anne Borg gikk av, er mye klarere, ifølge Holden.

— Det var ingen andre å bebreide. Det var dessverre én person som tråkket feil, og dessverre var det rektor.

— Rettskaffenheten rammet henne

— Som tidligere styremedlem, hva er ditt inntrykk av hvordan NTNUs styre har håndtert saken?

— Det at de ba om et ekstraordinært møte slik saken utviklet seg, var en fornuftig måte å gjøre det på. Med styremøtet fikk saken sin avslutning. Uten dette møtet kunne saken trukket ut i tid.

Ett poeng han også vil trekke fram når media er tema, er dette:

Universitetsavisa ba om fullt innsyn på korrespondansen mellom NTNU og NHO. Hva gjør rektoratet? De sender over alt. Nok en gang viser Anne Borg hvor rettskaffen hun er. Slik er reglene i staten, hun gjør alt tilgjengelig for pressen. De får alt sammen. Mens andre steder, for eksempel i flere viktige saker i departementene, er dokumentasjonen på merkelig vis forsvunnet. Men hun får ikke anerkjennelse for sin rettskaffenhet, i stedet mistet hun jobben for det.

— Det måtte ende slik

En av de som har ytret seg kritisk om Borgs leserinnlegg, er ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf, som har uttalt til Khrono at leserinnlegget viste en manglende forståelse for hva et universitet er.

I etterkant av fredagens ekstraordinære styremøte sier Kierulf at hun ikke har noe behov for å kommentere selve avgangen, men hun legger til:

— Det viktigste av det hun har gjort her, er å gå ut åpent og si hva hun egentlig mente, for så å beklage det hele.

Professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo gikk tidligere denne uka ut i Khrono og sa at det fantes kun én løsning på denne saken: Anne Borg måtte gå av.

Gundersen kommenterer avgangen slik:

— Det måtte gå slik. Det ville vært helt umulig at det kunne ende på annen måte. Det ville vært en kjempeskandale. Det måtte ende slik, så grov var denne saken. 

— Nå har styret vedtatt at NTNU må gjennomgå avtalene med næringslivet, for å se hva de inneholder og om det finnes uheldige bindinger. Hva sier du til dette vedtaket?

— Det er ypperlig. Men jeg tror ikke det er disse avtalene som er hovedproblemet her. Vi har endt opp slik fordi vi har en lite egnet styringsstruktur som ikke passer sektoren, det er da slike problemer oppstår. 

Nå skal NTNU ansette ny rektor. 

— Jeg mener de bør gå for en valgt rektor. Jeg tviler på at vi ville endt opp i dette uføret her med en valgt rektor. NTNU har gått veldig langt i å avskaffe universitetsdemokratiet. Universiteter egner seg ikke for en linjeledelse, en konsernmodell, en kommandomodell. Det bør vi ha en diskusjon om. Selv om Borg er en av oss, som professor i fysikk, så oppstår det en kultur blant lederne hvor de innbiller seg at de har samme fullmakter som en privat bedrift, sier Kristian Gundersen. 

— Klok beslutning

— Vi har stor respekt for den beslutningen Anne Borg har tatt, og det at hun setter organisasjonen foran egne interesser og tar ansvar for NTNU som øverste leder, sier Lisbeth Aune, leder for Forskerforbundet ved NTNU.

— Så blir det viktig fremover å se på hvordan vi styrker kulturen for akademisk ytringsfrihet, og at vi har fokus på hvordan vi skal jobbe med NTNUs uavhengighet og hvordan bindinger mellom næringslivet og universitetet utspiller seg, sier Aune.

Akademikernes leder nasjonalt, Lise Lyngsnes Randeberg, mener Borgs avgjørelse er klok.

— Anne Borg har truffet en klok beslutning når hun trekker seg fra sin stilling som rektor ved NTNU. Øverste leder for et universitet skal verne om den akademiske friheten og sine ansattes rett til å ytre seg kritisk, skriver Randeberg i en uttalelse.

— Det har i denne saken oppstått tvil om hennes og NTNUs forhold til akademisk frihet, og det er uholdbart for landets største universitet. Det er derfor ryddig at hun nå trekker seg.

— Må ta vare på hverandre

Ingrid Schjølberg er øverste leder på fakultetet der de to NTNU-forskerne som har vært i skuddlinja jobber: Jonas Nøland og Martin Nødland Hjelmeland. 

— Vi tar rektors beslutning til etterretning og takker for et godt samarbeid og alt hun har gjort for NTNU. Nå er vi i en fase hvor vi fordøyer det hele, og vi må ta lærdom av det som har skjedd. Det er viktig å ta vare på hverandre inn i julehøytiden, sier dekan Ingrid Schjølberg til Khrono. 

Det samme sier instituttleder Anngjerd Pleym, nærmeste leder til de to NTNU-forskerne. 

— Vi tar rektors beslutning til etterretning og takker for alt hun har gjort for NTNU. I denne situasjonen er det viktig for meg å ta var på alle ansatte ved instituttet.

Powered by Labrador CMS