Debatt ● Sjur Selsvik

Ingen satsing på studenters psykiske helse

I fjor kuttet regjeringen tilskuddet til velferdstingene. Når vi vet at hver tredje student oppfyller kravet for diagnose på psykisk lidelse, er vi rystet over at kuttet ikke reverseres i budsjettet fremlagt i dag.

En sitter rett og slett igjen og undres over om regjeringen i det hele tatt tar seg bryet med å lese SHoT-undersøkelsene, skriver kronikkforfatteren.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I forrige års statsbudsjett kuttet regjeringen velferdstilskuddet til studentsamskipnadene med 23.5 % og halverte tilskuddsordningen «Studenter — psykisk helse og rusmiddelbruk». Etter tilleggsundersøkelsen til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viste at hver tredje student oppfyller kravet for diagnose på psykisk lidelse er vi rystet over at kuttet ikke reverseres i budsjettet fremlagt i dag.

Regjeringens kontinuerlige tapping av samskipnadene vil unektelig føre til et dårligere tilbud for studenter som sliter. Velferdstilskuddet er avgjørende midler for at samskipnadene kan levere et helsetilbud til studenter som vertskommunene deres ikke makter. Studenter vil nå bli sendt fra kommuner uten kapasitet til samskipnader med vaklende finansiering. Dette truer studenters helsetilbud.

SHoT sin tilleggsundersøkelse viste også at 12 % av studenter har ruslidelser. Da fremstår det svært merkelig å fortsette halveringen i prosjektstøtten for tiltak knyttet til rus og psykisk helse for studenter. Dette risikerer at allerede igangsatte prosjekter som treffer disse studentene, må avvikles. For eksempel «Lykkepromille», et nasjonalt nettverk som jobber rusforebyggende og hjelper studenter og studentorganisasjoner å etablere gode alkoholvaner og fadderperioder for alle. Når disse midlene skrumpes inn, er vi redde for at den nasjonale delen av prosjektet blir borte.

Regjeringen har et direkte ansvar for de studentene som nå må vente lengre i kø eller i det hele tatt ikke får psykologtime i tide.

Sjur Selsvik

En sitter rett og slett igjen og undres over om regjeringen i det hele tatt tar seg bryet med å lese SHoT-undersøkelsene. Med de resultatene vi har fått kan opprettholdelsen av kutt bare bety forsømmelse av studenter eller ren uvitenhet. En kan bare håpe at opptrappingsplanen for psykisk helse, som regjeringen gjemmer seg bak, setter studenters psykiske helse og tiltak tilbake på agendaen.

Regjeringen har et direkte ansvar for de studentene som nå må vente lengre i kø eller i det hele tatt ikke får psykologtime i tide.

Powered by Labrador CMS