Debatt ● Christoph Trattner

Norge trenger et nasjonalt KI-mediesenter

Store samarbeidsprosjekter har vist seg å være den mest effektive måten å drive ansvarlig innovasjon på. Så slutt å rote rundt i deres egne saker og jobb sammen.

Christoph Trattner (til høyre i bildet) leder senteret MediaFutures, tilknyttet Universitetet i Bergen. Han håper noe av KI-milliarden også kan brukes for å opprettholde forskningsmiljøet når den åtte år lange levetiden til SFIen utgår: — Å investere i KI kunne opprettholde disse sentrene effektivt.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Den norske regjeringens tildeling på én milliard kroner til forskning innen kunstig intelligens og digital teknologi den 7. september utløste intense diskusjoner blant eksperter, akademikere og profesjonelle i bransjen. Institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner engasjerer seg nå aktivt og foreslår forskningsstrategier innen kunstig intelligens (KI) som understreker betydningen av denne investeringen. 

Disse forslagene samles nå inn og vurderes av en rådgivende komité fra ulike deler av det norske KI-miljøet, samt gjennom konsultasjonsmøter.

Som et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har vårt hovedfokus vært på pågående forskning, men vi erkjenner viktigheten av å bidra til samtalen på dette tidspunktet. Norge trenger et nasjonalt senter for kunstig intelligens i mediebransjen, i stedet for at alle holder på med sitt eget.

Vi hadde nylig besøk fra ulike mediehubs som ønsket å lære om etableringen av effektive bånd mellom akademia og industrien. SFI MediaFutures, tilknyttet Universitetet i Bergen, opererer som et selvstendig forskningssenter med en unik rolle som brobygger mellom ulike aktører i kampen om KI-finansiering. Vår tilnærming er å fokusere på konkrete problemstillinger som krever praktiske løsninger, i stedet for bare teoretisk tilnærming.

Akademikere har ofte en tendens til å fokusere utelukkende på teori, mens industrien kanskje ikke finner tid til å reflektere over ansvaret bak den raske utviklingen av medieteknologi de adapterer. I stedet for å bare bygge teknologi, eksperimenterer forskningssentre som MediaFutures med bruken av den. For eksempel, Schibsteds investering i norske språkmodeller er bare ett av prosjektene vi utforsker. Vår tilnærming involverer ikke nødvendigvis å skape helt nye språkmodeller; heller, vi ønsker å optimalisere eksisterende teknologi, forbedre funksjonaliteten og relevansen for industrien.

En av våre fokusgrupper er engasjert i kampen mot falske nyheter og har bidratt til faktasjekking om Ukraina-krigen i samarbeid med faktisk.no. Basert på dette har vi nå etablert et nytt samarbeid med Media City Bergen, der vi i prosjektet Reynir utvikler nye teknologier som motvirker falsk informasjon generert av kunstig intelligens.

Store samarbeidsprosjekter, typiske for Medieklyngen, har vist seg å være den mest effektive måten å drive ansvarlig innovasjon på. Argumenter som de fra UiB-professor Atle Møen, som hevder at Medieklyngen er en fare for vitenskapen, bør ikke tas på alvor. Tvert imot er denne formen for samarbeid avgjørende for Norge, da det bringer ulike ekspertiser fra mennesker med varierte bakgrunner sammen i flere konkrete prosjekter. 

Dette perspektivet understrekes også av Helge Svela, administrerende direktør i Media City Bergen, som påpeker at hver ny partner bidrar med viktige elementer til prosjektene. Han erkjenner at SFI MediaFutures har en verdifull rolle i økosystemet gjennom sin unike samarbeidsmodell mellom akademia og medieindustrien. Selv om Media City Bergen allerede er et sentralt knutepunkt for medieteknologi, ser han behovet for å styrke posisjonen innen kunstig intelligens (KI).

Vi deler bekymringen til Tine Austvoll Jensens, Norgessjef i Google, angående den raske teknologiutviklingen som krever reguleringer. Det er avgjørende å handle ansvarlig, selv om industrien ofte ikke prioriterer dette. Våre forskere i MediaFutures verner om ansvarlighet innen medieteknologi, samtidig som vi opprettholder etisk praksis. Norge bør ikke bare betrakte kunstig intelligens som en importert teknologi, men forme en mer ansvarlig tilnærming til KI for landet.

MediaFutures, som et SFI, adresserer utfordringer knyttet til språkmodeller, generativ KI og anbefalingssystemer. Vår tilnærming i MediaFutures er helhetlig. Dessverre har de en begrenset levetid på åtte år. Når deres periode utløper, oppløses de eller krever alternative finansieringsmetoder. Å investere i KI kunne opprettholde disse sentrene effektivt, og oppfylle kriteriene for verdiskaping. Derfor kan SFIer være en god måte å fordele midlene på, og investere i noe som allerede fungerer som et system til fordel for KI-relaterte sentre og nasjonale sektorer. Med tanke på den begrensede levetiden til SFIene, kan det være verdt å vurdere å transformere veldrevne SFIer, spesielt de som jobber med KI, til nasjonale sentre for mediene.

Powered by Labrador CMS