studiestart

Ringte alle studentene for å planlegge årets fadderuke

Flere og mer varierte arrangementer, fadderlandsby og studenttorg er blant fadderuke-tiltakene som skal gi nye studenter en ekstra god start etter pandemien. I Stavanger ringte de alle nye studenter for å høre hva de ønsket å gjøre i fadderuken.

Fadderstyret i Stavanger har store planer for årets fadderuke. Her ved nestledere Helge S. Røyksund og Maren Svendsen, med leder Alva Eide i midten.
Publisert Oppdatert

For første gang siden 2019 blir det normal fadderuke ved utdanningsinstitusjonene. Både 2020 og 2021 ble preget av amputerte feiringer med koronarestriksjoner hengende over studentene.

— Vi satser på å gjøre opp litt for de to siste årene, sier Isak Wang Gustavsen, leder for Debutuka, som har ansvar for fadderuken i Tromsø.

Men mange av de nye studentene kommer fra langt fra normale forhold. Flere av fadderstyrene har bevisst vært opptatt av at mange av de nye studentene kommer fra videregående med digital undervisning og lite sosiale sammenkomster de siste to årene.

Fadderukene landet rundt starter rundt 15. august.

Ringte studentene etter opptak

Stavanger er blant de som skalerer opp for å gi en knallstart for hele byen. Der kjører de fadderfestival med egen fadderlandsby, og inviterer alle utdanningsinstitusjonene i byen til over 250 ulike aktiviteter.

— Vi vet at en del tidligere ikke har følt seg hjemme i oppstartsuken, og vi har lagt sjela vår i at absolutt alle skal føle at de har en plass. Derfor har vi det mest mangfoldige programmet som noen gang har vært, sier faddersjef Alva Eide.

— Ensomhetsproblematikken har vi vært svært bevisst på. Overgangen til å være veldig sosial kan være tøff for mange. Spesielt de som kommer rett fra videregående har hatt en spesiell tid der, sier Eide.

I samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) har fadderstyret sørget for at nesten alle nye studenter ble ringt dagene etter at svaret fra Samordna Opptak ble sendt ut. Det var nåværende studenter i ulike roller i Fadderuka som sto bak samtalene der de nye ble ønsket velkommen. De har også brukt påmeldingskjemaet til å få svar på hvilke behov, erfaringer og interesser de nye studentene har.

— Nå som fadderbarna selv deler mer om hvem de er og hvilke interesser de har i påmeldingsskjemaet, gjør det at vi kan fordele gruppene innenfor studieprogrammene på en mye grundigere måte. Før satt man bare med tilfeldige navn, men nå har vi større mulighet til å jobbe for at alle havner på en gruppe de vil trives i, sier Eide.

Vil nå alle

Bakgrunnen for at de nå har lagt ned en betydelig innsats i dette, er en undersøkelse fra Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) fra forrige semester. Eide jobbet selv med dette i SiS. De fikk 3,5 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet til å lage lavterskeltilbud for studenter som da var isolert på grunn av korona. Det ble 100 events i løpet av tre måneder.

— Vi kjørte en spørreundersøkelse i etterkant, og 84 prosent av de som var med svarte at de følte seg mindre ensomme etter å ha vært med på dette. Mange hadde bare vært med en eller to ganger, men det var inngangen for å bli kjent med andre studenter. De tallene var viktig inspirasjon for planlegging av prosjektet med fadderfestival.

Målet er at de skal få med absolutt alle nye studenter, og ikke bare de som er opptatt av fest og uteliv.

— Inngangen har vist seg å være kjempeviktig. Vi har snakket mye med SiS Helse og fått høre at folk har kommet til dem i oktober og sagt at de ikke var med på fadderfestivalen og at de nå ikke har noen å være med. Derfor er det avgjørende at vi lager en uke som er for absolutt alle.

Tromsø trapper opp

— Vi satser på å gjøre opp litt for de to siste årene. Vi har skalert opp og doblet arrangementmengden fra 2019, forteller Isak Wang Gustavsen, leder for Debutuka som har ansvar for fadderuken i Tromsø.

40 arrangementer og fire konserter med artister som Kjartan Lauritzen, Kamelen og Broiler venter på studentene i Tromsø. Han trekker frem erfaring som grunn til at de har klart å omstille seg fra digital fadderuke til det som blir en storsatsning i to uker fra 16. august.

— Heldigvis har vi et ganske erfarent styre som var med før pandemien startet. De har blitt dradd gjennom for å holde liv i dette og har masse erfaring på hvordan ting var før verden gikk under, sier Gustavsen.

— Har dere noen erfaring fra pandemien som dere tar med dere videre nå?

— Vi har fått god erfaring på å arrangere alkoholfrie arrangementer i trygge omgivelser. Det var det ikke så stort fokus på før pandemien, og det tar vi med som god lærdom. Det er en studentmasse som i mindre grad drikker, og drikker de, så er det på en ansvarlig måte. Jakten på fylla har forsvunnet. Vi har hatt det i bakhodet under planleggingen med lavterskeltilbud.

Faddersjefen sender et stikk i retning fadderukene i de store byene:

— I større grad enn de store byene så har vi en samlet ordning på tvers av fakultetene. Det tror jeg gir oss en fordel til å samkjøre ting og møte alle for å skape et mer sammensveiset studiested.

Amazing Race i Oslo

I Oslo er det flere utdanningsinstitusjoner som skal arrangere fadderuke i august.

— Vi ser veldig frem til studiestartuken. Vi vet hvor viktig det sosiale miljøet er for trivsel i studietiden, og da er det en fin start på studiene, sier Andres Øverbø, fadderkoordinator ved Universitetet i Oslo.

Siden studiestartsuka på UiO er studieprogramspesifikt, har han ikke ett tall på antall aktiviteter og planer ved UiO. Mange av de over 250 studentforeningene har egne arrangementer, og Øverbø er klar på at det blir mye man kan velge mellom. Han trekker frem tur til øyene utenfor Oslo, Amazing Race-konsept i byen, improkvelder og ulike konkurranser på festene på kveldstid, samt en egen ombruksdag.

— Antall aktiviteter kan variere fra studieprogram til studieprogram, men det er alltid noe å finne på. Det er mange aktiviteter, så du skal nok være litt sliten når studiestartuken er ferdig.

— Ekstremt viktig for trivsel

I samme by står OsloMet klar til å ta imot et nytt fadderkull. Fadderkoordinator Henriette Franck forteller at de gleder seg til å arrangere fadderuke uten koronarestriksjoner.

— Antall påmeldte faddere har vært relativt stabilt de siste årene, men vi opplever et økt engasjement blant de påmeldte fadderne. Mange av fadderne våre har selv hatt en tung start på studiet, og studiestarten har for mange vært sterkt preget av pandemien. Derfor tror jeg mange nå gleder seg ekstra mye til å kunne vise hva OsloMet har å by på, uten covid-19-restriksjoner.

— Har dere noen tanker om hvor viktig fadderuken er for videre trivsel på studiet?

— Fadderuken er ekstremt viktig for trivsel! Undersøkelser viser at mange presterer bedre på studiene dersom de har en god studiestart der man får seg venner og et nettverk på universitetet. Det er viktig å legge godt til rette for at de nye studentene raskt skal kunne bli kjent med sine medstudenter og universitetet. I fadderuken skal vi legge til rette for at det skal bli enklere å bli kjent med andre, universitetet og studentbyen ved å blant annet legge opp til lavterskel-aktiviteter som alle kan delta på.

Tok mye lærdom av pandemien

Sist det var fadderuke i Bergen, fikk Universitet i Bergen kritikk for å ikke avlyse arrangementene samtidig som smittetallene steg. Nå blir det normal hverdag igjen for fadderuken, som også har byttet navn til velkomstuke.

— Nå slipper vi å lage en plan A, B og C basert på smittesituasjon. Med mer forutsigbarhet har det blitt enklere å samarbeide med eksterne aktører, sier fadderkoordinator Julie Strand ved Universitetet i Bergen (UiB).

— Vi tok mye lærdom av pandemien. UiB tar imot mellom 6000 og 8000 nye studenter, og da trenger du arrangement som treffer alle. Det blir stor variasjon med quiz, utekino, idrettsdag, rebusløp og turer. Vi håper alle finner aktiviteter som treffer dem.

En av dagene den første uken blir det et stort studenttorg i Grieghallen. Her kan studentene bli kjent med alle byens studentorganisasjoner.

— Vi ønsker å synliggjøre mangfoldet, sier Henrik Waage Tjore, rådgiver i Sammen Studentliv.

Uteområde har blitt brukt mye i Bergen under fadderuken de to siste årene. Nå kan de planlegge litt flere aktiviteter innendørs.

— Har dere vært opptatt av ensomhetsproblematikken også?

— Jeg føler det er det eneste jeg har tenkt på den siste uken. Vi er veldig klar over at mange nye studenter kommer rett fra videregående med to år der de har hatt begrenset sosialt nettverk. Vi har laget en fadderhåndbok og satt opp aktiviteter som skal skape inkludering, men det er spesielt fadderopplæring vi har vært bevisst på med å bruke studiebarometer og ShoT-undersøkelsen. Vi forsøker hele tiden å utvikle ressurser og muligheter som jobber med dette.

Mens man i Stavanger og Tromsø rapporterer om økning i aktiviteter, har man i Bergen gått i motsatt retning, selv om det er en naturlig økning sammenlignet med under pandemien.

— Tidligere har vi fått klager på at det er liten tid mellom aktivitetene til å få spise godt, drikke vann og slappe av. Det har vi vært oppmerksomme på i år og satt av mer tid mellom aktivitetene.

— Lærte dere noe fra pandemien som dere har tatt med dere?

— At man kan ha flere varierte arrangementer på en kveld som man kan velge blant. Det tar vi med oss, sier Strand.

— Jeg håper alle får en fin studiestart og blir motivert til å fortsette. Husk å drikke vann, spise mat og ta vare på deg selv. Så håper jeg folk trives i Bergen, selv om det regner litt.

Powered by Labrador CMS