akademisk frihet

Høgskolelektor ble fjernet fra prosjekt. Nå beklager rektor Svenkerud

Høgskolen i Innlandet fjernet høgskolelektor Thomas Cottis fra en prosjektlederstilling da forskningsprosjektet var inne i siste fase. Nå har partene lagt saken bak seg.

Rektor Peer Jacob Svenkerud beklager til høgskolelektor Thomas Cottis.

I mars ble det klart at Høgskolen i Innlandet hadde fjernet forsknings- og prosjektleder Thomas Cottis fra et forskningsprosjekt etter at han hadde fortalt om sin egen forskning i media.

I et intervju med Khrono fortalte høgskolelektoren at han mente saken var svært dårlig behandlet fra Høgskolen i Innlandet sin side.

Denne saken er nå avsluttet fra vår side. Rektor vil beklage de påkjenningene saken har påført Cottis og hans nærmeste.

Peer Jacob Svenkerud, rektor ved Høgskolen i Innlandet

Ifølge HINN-rektor Peer Jacob Svenkerud ble Cottis fjernet fra prosjektet fordi han hadde gått ut med resultater fra forskningsprosjektet han ledet uten å varsle partnerne. Prosjektet ble gjort i samarbeid med selskapet N2 Applied, som finansierte deler av prosjektet.

Svenkerud avviste tidlig overfor Khrono at høgskolen hadde innskrenket den akademiske friheten til Cottis.

Ekstraordinært styremøte

Saken og konflikten førte til flere saker og bred omtale i både Khrono og andre medier, deriblant Dagens Næringsliv (DN), som først meldte om saken.

Til slutt hadde saken utviklet seg såpass at Høgskolen i Innlandet kalte inn til et ekstraordinært styremøte 22. mars. Der ble det erklært full tillit til Svenkerud som rektor.

Portrett av Thomas Cottis
Høgskolelektor Thomas Cottis er fornøyd med beklagelsen fra Høgskolen i Innlandet.

I etterkant av møtet inviterte Svenkerud Cottis til et møte der sistnevnte skulle legge fram sine anbefalinger til opplegg og læringspunkter for hvordan HINN skulle håndtere samarbeid med næringslivet i fremtiden. Det aktuelle møtet fant sted like over påske.

I dag forteller Cottis at han i møtet ba om en skriftlig beklagelse for det han hadde opplevd, for å kunne legge saken bak seg.

I forrige uke fikk høgskolelektoren et brev fra rektor Peer Jacob Svenkerud som han anser som en renvasking av seg selv og forskningen sin.

— For min del bekrefter brevet at det jeg har sagt og ment i denne prosessen har vært riktig hele tiden, sier Cottis til Khrono.

Går gjennom rutiner

I brevet fra Svenkerud står det blant annet at det ikke er slik at det er konkludert med at Thomas Cottis har gjort noe galt i saken.

«Beslutningen (om å fjerne Cottis, journ.anm.) ble tatt med bakgrunn i den svikten i tillit som hadde oppstått fra N2applieds side. Fra HINNs side har det har aldri blitt gjort noen konkret vurdering av om konsortieavtalens ulike krav og forventninger ble brutt eller ikke. Fra HINNs side ble det allikevel konkludert med at man var i en vanskelig situasjon i prosjektet, ved at det var oppstått en tillitsutfordring, som det var ønskelig å løse for at HINN skulle overholde sine forpliktelser som en samarbeidende part.», står det i brevet fra Svenkerud til Cottis.

— Rektor beklager dersom det kan ha blitt oppfattet at Cottis har gjort noe feil i saken, skriver Svenkerud.

Videre skriver rektoren at han er enig i kritikken av for liten grad av skriftlighet i prosessen fram mot beslutningen om å fjerne Cottis som forskningsleder og Cottis' mulighet til å legge frem sin versjon av saken før beslutningen ble tatt.

— Dette vil vi ta med oss som en erfaring fra denne prosessen ved å gå igjennom rutiner og sikre at dette blir ivaretatt i eventuelle lignende prosesser senere, skriver Svenkerud.

Det understrekes videre at HINN har ytringsfrihet på dagsordenen.

— Denne saken er nå avsluttet fra vår side. Rektor vil beklage de påkjenningene saken har påført Cottis og hans nærmeste. Vi ser at det er forhold i behandling av saken som kunne blitt håndtert bedre, og som det går fram ønsker vi å lære av denne saken. I den forbindelse vil rektor takke Thomas Cottis for konstruktive forslag til hvordan behandling av eventuelle senere konflikter og uenigheter i tilknytning til avtaler mellom HINN og eksterne avtaleparter bør håndteres, skriver rektor Svenkerud til slutt.

— Det er godt

Overfor Khrono karakteriserer Thomas Cottis brevet fra Peer Jacob Svenkerud som raust.

— For meg er det godt å lese svart på hvitt at rektor beklager at det kan ha blitt oppfattet som at jeg har gjort noe feil i saken. Med de ordene renvasker ham meg, sier Cottis.

— Rektor innrømmer også at det har vært for lite skriftlighet i prosessen, og han beklager at min versjon ikke ble lyttet mer til før det ble bestemt at jeg skulle ut. Det er godt, fortsetter høgskolelektoren, som understreker at han ble veldig glad da han leste brevet fra Svenkerud.

Khrono har vært i kontakt med rektor Svenkerud, som i utgangspunktet ikke ønsker å kommentere innholdet i møtet med Cottis i april eller i brevet han har sendt Cottis.

— Vi har forklart gjentatte ganger i media hva som er realitetene i saken, og jeg synes ikke det er rett at jeg skal kommentere dette mer nå. Det jeg vil si er at vi har hatt flere konstruktive og gode diskusjoner med Cottis, sier Svenkerud, og legger til:

— Vi er glade for å bli ferdig med denne saken nå.

Powered by Labrador CMS