Nyhetssenter

Kortnytt

Smått og stort om høyere utdanning og forskning

 • Flest vederlagskrav fra akademia

  Sveinung Engeland
  Generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø, er fornøyd med at så mange har søkt.

  1283 personer har fremmet krav om rettighetsbasert vederlag for bøker eller artikler de har skrevet de siste årene. Det er rekordmange, melder Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

  Nær halvparten av de som har fremmet krav, er ansatte i universitets- og høgskolesektoren.

  NFFO gikk i vår ut i media, deriblant i Khrono, og oppfordret blant andre universitets- og høgskoleansatte til å melde inn krav. Foreningen opplyste at mange kunne ha rett på opptil 30.000 kroner.

  Pengene er vederlag for bruk av norsk faglitteratur i for eksempel akademia, i skolevesenet eller i andre deler av arbeidslivet.

  Fristen for å søke gikk ut 31. mai. Alle som har sendt inn krav får beskjed i slutten av august.

 • UiT: Datamaskiner kan nå snakke samisk

  Elise Lystad

  Språkteknologi-forskere ved UiT Norges arktiske universitet har laget en lulesamisk talesyntese med tre kunstige stemmer, sier UiT i en pressemelding.

  Talesyntese er en funksjon som kan lese opp tekst på digitale enheter. Den gjør om tekst til tale. Dermed kan man lytte til nord- og lulesamisk digital tekst.

  Det blir lansering av talesyntesen på Stormen samiske senter i Bodø 25. juni.

  – Jeg er glad for at moderne teknologi gjør det mulig å ha fungerende talesystemer med høy kvalitet også for minoritetspråk. Vi er veldig fornøyde med at vi nå lanserer talesyntesene og jeg er spent på hvordan lule- og nordsamiskspråklige synes det høres ut når datamaskinen snakker språkene, sier Divvuns taleteknologiekspert Katri Hiovain-Asikainen.

  Divvun ved UiT jobber med å utvikle og videreutvikle samisk språkteknologi og praktiske hjelpemidler i nært samarbeid med Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi. Mer informasjon om samisk språkteknologi står i pressemeldingen.

 • Høgskolen i Innlandet får lederrolle i EU-prosjekt

  Joar Hystad

  Med over 56 millioner kroner i boks over tre år skal Høgskolen i Innlandet (HINN) lede et stort EU-prosjekt som skal forske på hvordan man kan leve bedre med rovdyrkonflikter i fremtiden. 20 partnere fra 13 land skal delta i prosjektet.

  Det skriver HINN på sin nettside.

  Det er første gang Høgskolen i Innlandet har lederrollen i en så stor EU-utlysning. Rektor Peer Jacob Svenkerud sier i en kjapp kommentar til Khrono at han er henrykt over nyheten.

  — Dette er utvilsomt en milepæl for oss, sier rektoren.

  Blant de 20 partnerne i prosjektet er det et blanding av landbruksfaglig, samfunnsfaglig og økologisk kompetanse.

 • Fire unge forskere får gullmedalje fra kongen

  Elise Lystad

  H. M. Kongens gullmedalje for 2024 blir tildelt fire forskere fra Universitetet i Oslo (UiO), skriver universitetet på sin nettside.

  Gullmedaljen gis til yngre forskere som har fått bedømt et vitenskapelig arbeid ved UiO, og kriteriene er at arbeidet er anerkjent for å bidra til fagfeltets forskningslitteratur.

  De fire forskerne er Ishita Barua fra Det medisinske fakultet, Johannes Røsok Eskilt fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Emma Helene Heggdal fra Det humanistiske fakultet, og Uzair Ahmed fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

  — Gratulerer til de fire svært dyktige forskerne! Det er alltid like inspirerende hver gang vi tildeler gullmedaljene. Universitetet i Oslo har som mål å være i den internasjonale forskningsfronten, og da er bidragene fra våre fremragende, yngre forskere helt essensielt, sier rektor Svein Stølen.

 • Har hentet hjem over 12,7 milliarder kroner

  Joar Hystad
  Statsråd Oddmund Hoel jubler over at pengene renner inn fra Horisont Europa.

  Per mai 2024 har norske forskningsmiljøer konkurrert seg til rundt 12,7 milliarder kroner gjennom det europeiske rammeprogrammet Horisont Europa, skriver Kunnskapsdepartementet (KD) i en pressemelding.

  — Dette er særdeles gode resultater, og en fjær i hatten til hele Forsknings-Norge, uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.

  Den totale verdien av alle prosjektene som norske forskere deltar i per i dag er på rundt 76 milliarder kroner.

  Instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren har de høyeste andelene av midlene til Norge fra Horisont Europa, med henholdsvis 32 og 29 prosent, mens næringslivet har 19 prosent. Norske forskere deltar så langt i 1 185 prosjekter gjennom Horisont Europa, som tilsvarer 10 prosent av alle prosjektene.

  — Kunnskapen er internasjonal i sin natur, og skal vi klare å møte morgendagens utfordringer er det det helt avgjørende at norske forskningsmiljøer samarbeider internasjonalt, sier Oddmund Hoel.

  Horisont Europa varer fra 2021 til 2027 og har et totalbudsjett på rundt én billion norske kroner.

 • UiT: Boikott ikke aktuelt

  Sveinung Engeland
  Rektor Dag Rune Olsen mener universitetet ikke har lov å innføre innkjøpsboikott.

  Styret ved UiT Norges arktiske universitet diskuterte torsdag UiTs posisjon i forhold til krigen i Gaza.

  UiT har ingen avtaler med israelske universiteter og har heller ingen planer om å inngå slike avtaler, går det fram av en orientering som rektor Dag Rune Olsen la fram for styret.

  Holdningen i styret er, i tråd med rektors orientering, at akademisk boikott ikke er et aktuelt virkemiddel: Det mener akademisk boikott bryter med prinsippet om at ansatte og studenter selv skal bestemme hvordan og med hvem de vil samarbeide, og vil ikke være forenlig med UiTs lovpålagte oppgave om å verne om akademisk frihet.

  Videre mener både rektor og styret at det er svært begrenset hva UiT kan gjøre når det gjelder innkjøp fra Israel-relaterte leverandører.

  -Vår bedømmelse er at innkjøpsboikott er utenfor det vi har lovlig grunnlag for. Vi har likevel en mulighet for å vektlegge kriterier som for eksempel respekt for menneskerettigheter når vi inngår avtaler, sa Olsen på styremøtet.

  Han påpekte også at UiT for en del av innkjøpene er bundet av felles avtaler gjennom Statens innkjøpssenter, men sa at han gjerne tar en dialog om å innpasse slike kriterier der også.

  Styret gjorde ikke noe vedtak i saken, men nøyde seg med å gi støtte til rektors orientering.

 • Får ta eksamen på nytt fredag

  Elise Lystad

  Studenter som ble berørt av en eksplosjon i bygget der Universitetet i Oslo (UiO) hadde eksamen onsdag, får ta eksamen på nytt fredag. Det skriver UiO på sin nettside.

  Rundt 500 studenter skal ha eksamen de neste to ukene.

  – Eksamenene de neste 14 dagene vil gå som normalt. Studentene får informasjon fra sine fakulteter om dette, sier studiedirektør Hanna Ekeli.

  En eksplosjon i et laboratorium i samme bygg som eksamenslokalene til UiO gjorde at bygget måtte evakueres. Studenter har fortalt at det ristet i lokalet, og det falt ting fra taket.

 • Får klarsignal for felles doktorgrad

  Sveinung Engeland

  Nokuts styre har godkjent en ny doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst ved Høgskolen i Østfold, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og UiT Norges arktiske universitet.

  – NOKUT gratulerer de tre institusjonene med den nye fellesgraden. Den brede kontaktflaten mellom hver av de tre institusjonene, sammen med internasjonale forskergrupper og institusjoner både i og utenfor akademia, er noe av det den sakkyndige komiteen nevner som denne fellesgradens styrke, sier Nokuts direktør Kristin Vinje i en nyhetsmelding.

  Ph.d.-programmet vil åpne muligheter for kreativt kunstnerisk og akademisk samarbeid på tvers av institusjoner. Søknaden viste at alle de tre institusjonene jobber metodisk med å utvikle en faglig helhet som skal ivareta alle studentene, uansett hvor de hører hjemme geografisk, melder Nokut.

  Les mer om samarbeidet her.

 • Fagskole får opprette nye utdanninger

  Sveinung Engeland

  Nokut har godkjent to nye fagområdeakkrediteringer ved Fagskolen i Agder. Dermed kan fagskolen selv opprette og endre fagskoleutdanninger innenfor tekniske fag og helsefag.

  Fagskolen søkte om akkreditering for tre fagområder, og får nå altså godkjent to, melder Nokut.

  Fagskolen i Agder har 69 ansatte og 578 studenter og har studiesteder i Grimstad og Lyngdal. Den tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger innen helsefag, tekniske fag og maritime offisers- og lederutdanninger.

 • 38 millionar til valforsking

  Sveinung Engeland

  Institutt for samfunnsforskning får 38 millionar kroner over åtte år til å vidareføre og fornye Stortingsvalgundersøkelsen. UiT Noregs arktiske universitet er med på laget.

  – Denne undersøkinga er eit stort nasjonalt arbeide, som forskar på kjernen i det norske demokratiet; stortingsvala. Det er viktig og riktig at UiT no er med, seier Jonas Stein i ei nyheitsmelding på nettsida til universitetet.

  Stein er valforskar og førsteamanuensis på UiTs Institutt for samfunnsvitskap.

  Det er blitt gjennomført valundersøkingar i samband med kvart stortingsval sidan 1957 med unntak av eitt val.

  Det var førre veke Forskingsrådet annonerte at det gir forskinga 38 millionar for å halde fram dei to neste stortingsvala.

  UiT har tidlegare vore med på lokalvalundersøkinga og sametingsvalsundersøkinga, men no skal altså UiT-forskarar også vere med og forske på stortingsvala i 2025 og 2029.

 • Blir ny direktør ved Nobel­instituttet

  Sveinung Engeland
  Kristian Berg Harpviken

  Kristian Berg Harpviken går fra Institutt for fredsforskning (PRIO) til Nobelinstituttet. Fra 1. januar 2025 tar han over direktørjobben etter professor Olav Njølstad som går av med pensjon.

  Berg Harpviken er utdannet sosiolog og har vært tilknyttet PRIO siden 1993. Han var direktør ved instituttet i åtte år fra 2009 til 2017.

  Som direktør ved Nobelinstituttet blir han også sekretær for Nobelkomiteen og vil delta på alle komiteens møter, opplyser Nobelinstituttet i en pressemelding.

 • Ny strategi i Agder

  Sveinung Engeland
  Universitetet i Agder får ny strategi. Her fra studiestart i 2023.

  Onsdag vedtok styret ved Universitetet i Agder (UiA) visjon og mål for universitetets virksomhet i perioden 2025-2028.

  Visjonen for UiA er den samme som før: «Samskaping for fremtidens kunnskap». De seks hovedmålene er:

  • UiA skal være studentenes universitet
  • UiA skal ha relevante, robuste og attraktive studietilbud
  • UiA skal øke kvaliteten i forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
  • UiA skal gå foran i effektiv, bærekraftig og ansvarlig bruk av ny teknologi og nye arbeidsmåter
  • UiA skal bli sterkere på samfunnsnyttig nyskaping og entreprenørskap
  • UiA skal ta en tydeligere nasjonal posisjon

  Universitetsstyret brukte lang tid på å diskutere forslaget til strategi, punkter ble presisert og flyttet om på, men til slutt kom styret i havn og fikk gjort et vedtak.

  Strategiforslaget har vært gjennom en høringsrunde i og utenfor UiA, og ble også diskutert i forrige styremøte i mai.

 • Disse seks prosjektene får penger fra NAV

  Joar Hystad

  Seks nye forskningsprosjekter får tildelt i underkant av 29 millioner kroner til sammen fra NAV.

  Det melder NAV selv i en pressemelding.

  I første trinn av utlysningen mottok NAV i alt 46 skisser til forskningsprosjekter som skulle belyse ulike sider ved de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Åtte av skissene gikk videre til andre runde, og nå er det klart at seks av disse får tildelt støtte.

  De seks prosjektene er:

  • Barneperspektiv i NAV: Mot en helhetlig tilnærming i arbeidet med lavinntektsfamilier? Høgskulen på Vestlandet
  • En dør inn til NAV: Hvordan kan NAV tilby sømløse sosiale tjenester til sine brukere? Universitetet i Agder
  • Hjelp med midlertidig bolig – hva fremmer god praksis i NAV-kontorene? Fafo
  • Individuell plan – papirdrage eller nyttig verktøy? VID Vitenskapelige Høgskole
  • INNSOS Innvandreres sosialhjelpskarrierer – hvilken betydning har NAV-veiledernes skjønnsrom? OsloMet NIBR
  • Kvalifiseringsprogrammet som virkemiddel for arbeidsinkludering, OsloMet NOVA
 • Helge Holden utnevnt til ridder

  Joar Hystad
  Helge Holden er professor ved NTNU.

  Professor Helge Holden er utnevnt til Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for matematikkfaget. Han overrekkes ordenen 27. juni på en markering i Rådssalen på NTNU, står det i et pressenotat fra NTNU.

  I begrunnelsen for utnevnelsen står det blant annet at Holden har gjort fremragende forskning innen matematikk i samspillet med fysikk og teknologi, og at han har vist et eksepsjonelt engasjement for forskning og forskningspolitikk.

  Helge Holden spiller en aktiv rolle i samfunnsdebatten og bidrar gjennom sine ytringer til å sette dagsorden for det offentlige ordskiftet, står det videre.

  Det legges også vekt på at Holden har høstet stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid.

 • Så mange voksne videreutdannet seg i 2022

  Joar Hystad

  En rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt hvor stor del av voksne mellom 30 og 69 år som tok mer formell utdanning i løpet av kalenderåret 2022.

  Rapporten belyser deltakelse i formell utdanning blant voksne i alderen 30–69 år og kartlegger hvem som deltar i utdanning, kjennetegn ved utdanningen, motivasjon for å ta utdanning og hvilke resultater utdanningen har gitt, skriver SSB.

  Rundt 9 prosent av voksne i alderen 30–69 år tok formell utdanning i 2022. Blant deltakerne var det en overvekt av kvinner og personer med universitets- og høgskoleutdanning som sitt høyeste fullførte utdanningsnivå, og over halvparten av deltakerne var i aldersgruppen 30–39 år.

  Formell utdanning karakteriseres som utdanning via det formelle utdanningssystemet, mens ikke-formell utdanning kan være for eksempel deltakelse på kurs og seminarer. Regner man med det sistnevnte, var totalt 54 prosent av voksne mellom 30 og 69 år innom kompetanseutvikling i 2022, hvorav altså 9 prosent var en del av det formelle utdanningssystemet.

 • Eksplosjon i laboratorium, eksamen evakuert

  Elise Lystad

  To personer er skadet etter eksplosjon og påfølgende brann i et laboratorium. Politiet har evakuert bygget.

  Eksplosjonen skjedde i Silurveien 2, hvor det er eksamenslokaler, legevakt og kontorplass. Studenter som hadde eksamen ble evakuert og hørte en kraftig eksplosjon, skriver Aftenposten. Studentene sier det falt ting fra taket.

  Politiet skriver på X/Twitter at brannen er slukket og situasjonen under kontroll.

  Les mer i oppdatert sak på Khrono her.

 • Skal arrangere verdens største mobbekonferanse

  Joar Hystad

  11. til 13. juni 2025 skal Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) være vertskap for World Anti-Bullying forum, som er verdens største mobbekonferanse.

  Konferansen blir arrangert annethvert år, og inviterer forskere, beslutningstakere, organisasjoner, praktikere og politikere fra hele verden.

  Neste års konferanse er den første i Norge, og det er ventet at nærmere 600 gjester vil finne veien til Stavanger Forum, skriver UiS på sin nettside.

 • BI på internasjonal rangering

  Elise Lystad

  Financial Times sin rangering av de beste masterutdanningene i finanssektoren får Handelshøyskolen BI 59. plass.

  – Å bli rangert av Financial Times viser yrkesrelevansen og den utmerkede akademiske kvaliteten på masterprogrammet vårt i finans, sier leder av institutt for finans Øyvind Norli ved Handelshøyskolen BI til Bankshift.

  — Det viser at BI-utdannelsen er etterspurt i hele finanssektoren, fortsetter Norli.

  På toppen av lista er tre franske institusjoner, ESCP Business School, Hec Paris og Skema Business School. Totalt har Frankrike kapret elleve plasser på lista. Det eneste landet med flere institusjoner på lista er Storbritannia, som har 13.

 • Lyser ut stipendiat om Jon Fosse

  Sveinung Engeland
  Jon Fosse på Universitetet i Bergen i 2015.

  Universitetet i Bergen lyser ut eit stipendiat i nobelprisvinnar Jon Fosses forfattarskap.

  Stipendiatet skal munne ut i ei doktorgrad i anten allmenn litteraturvitskap, nordisk litteraturvitskap, nordisk språkvitskap eller teatervitskap.

  Det er ein føresetnad at søkjarane kan arbeide med Jon Fosses verk på originalspråket, går det fram av utlysingsteksten.

  Jon Fosse fekk nobelprisen i litteratur i 2023. Han tok hovudfag i litteraturvitskap ved Universitetet i Bergen i 1987. I 2015 blei han utnemnd til æresdoktor ved universitetet.

  Universitetet i Stavanger tilbaud i vår mikroemne om forfattarskapen til Fosse. Eit mikroemne gir 2,5 studiepoeng.

 • Bank gir 40 millioner kroner til NTNU

  Joar Hystad
  Inga Strümke.

  Sparebank1 SMN har satt av 40 millioner kroner til NTNU og forskning på kunstig intelligens, melder Adresseavisen. Pengene blir fordelt over fem år, og gaven ble offentliggjort på et frokostmøte i banken mandag morgen.

  — Dette er en virkelig stor dag for NTNU, uttaler rektor Tor Grande.

  Førsteamanuensis Inga Strümke er også henrykt over nyheten.

  — Det er helt fantastisk. Det som er så deilig med dette, er at banken har et så langsiktig perspektiv, sa den landskjente NTNU-forskeren i forbindelse med offentliggjøringen av nyheten mandag morgen.

 • Eks-dekan skal lede utvalg for folkehelse

  Sveinung Engeland

  Seniorrådgiver Jan Oddvar Skisland ved Universitetet i Agders personal- og organisasjonsavdeling skal lede regjeringens nye utvalg om prioritering av folkehelsetiltak.

  Skisland har tidligere vært ordfører i Kristiansand i to perioder, for henholdsvis Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet.

  På 1990-tallet var han først høgskolelektor i idrett og senere dekan for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Senere var han leder for lærerutdanningene på den daværende høgskolen, og fakultetsdirektør ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder fra 2011 til 2019.

 • Fikk undervisnings­pris og 250.000 kroner

  Sveinung Engeland
  NHH-professor Steffen Juranek mottok «Inspirational Teaching Award» 2024.

  Professor Steffen Juranek har fått Norges Handelshøyskoles undervisningspris, «Inspirational Teaching Award».

  Han fikk prisen på avslutningsmarkeringen for årets avgangskull i Grieghallen tidligere denne uken. Prisen er på 250.000 kroner, og Juranek får den for sin innsats som leder for Innovation School, et sommerprogram for masterstudenter som er nysgjerrige på innovasjon, melder NHH Bulletin

  Prisen ble overrakt av rektor Øystein Thøgersen og Henrik Müller-Hansen. Sistnevnte er administrerende direktør og grunnlegger av Gelato og har sammen med sin kone Isabella Müller-Hansen donert 1,25 millioner kroner til prisen, som delses ut årlig. I år ble prisen delt ut for tredje gang.

 • Forsknings­stipend til grunn­forskning

  Sveinung Engeland

  Senter for grunnforskning (CAS) offentliggjorde fredag tildelingen av CAS Research Grant for 2025/2026.

  Forskningsstipendene er en unik mulighet for forskningsgrupper til å jobbe uforstyrret og sammenhengende med sin forskning ett akademisk år.

  De utvalgte prosjektene er:

  • Kjetil Fallan og Ingrid Halland (UiO): «Material Ecologies of Design»
  • Kent-Andre Mardal (UiO) og Jan Martin Nordbotten (UiB): «Mathematics for Coupled Problems»
  • Kjetil Rommetveit (UiB):« Acting on AI: Digital constitutionalism in the Age of Artificial Intelligence»
  • Les mer om stipendene her.

 • Nye styre­medlemmer i nord

  Sveinung Engeland

  Styret ved Nord universitet får Anders Christoffer Edstrøm som nytt fast medlem i kategorien «fast tilsett i undervisnings- og forskarstilling» for fire år, etter at det er blitt avhalde val ved institusjonen.

  Som varamedlem er Marianne Kollerøs Nilsen valt inn.

  Varamedlem Hanne Thommesen har rykt opp som fast medlem ut juli 2025, etter at Ellen Sætre-McGuirk gjekk ut i 2023.

 • Britisk universitet går rettens vei for å fjerne teltleir

  Elise Lystad

  Birmingham universitet har gått rettens vei for å fjerne en teltleir studenter har satt opp for Palestina, skriver BBC.

  I et åpent brev på universitetets nettside skriver rektor Adam Tickell at selv om han respekterer retten studentene har til å holde en fredelig demonstrasjon, har han sett uakseptabel atferd de siste ukene fra studentaktivistene. Eksemplene han bruker er hærverk på bygninger, forstyrrelse på store arrangement på universitetet, og truende oppførsel mot ansatte.

  En talsperson for studentleiren sier at det er skuffende at universitetet går rettens vei, og at de også vil søke juridisk rådgivning. De avviser at de har vært involvert i hærverk eller truende atferd, og sier det er andre aktivister på campus som har gjort dette.

 • Færre studenter drar på utveksling

  Elise Lystad

  Færre studenter drar på utveksling dette studieåret, skriver Lånekassen i en pressemelding. Nivået er likevel høyere enn under pandemien.

  — Utenlandsstudier gir verdifulle erfaringer. Muligheter til å bli kjent med nye kulturer, få relasjoner på tvers av landegrensene, og faglig og personlig utvikling er noen av de positive erfaringene, sier Kjetil Moen, direktør i Lånekassen i pressemeldingen.

  Lånekassen opplyser at 8500 norske studenter får støtte fra Lånekassen til å ta et semester eller et år i utlandet i studieåret 2023—24. Det er 100 færre enn året før.

  Totalt får 22.000 studenter støtte fra Lånekassen til utdanning i utlandet 2023—24. Av disse er det 13.500 studenter som får støtte til å ta en hel grad utenlands, som er 300 færre studenter enn forrige studieår. Det er også det laveste antallet siden studieåret 2009—2010.

  — Vi merker oss at færre tar hele graden sin i utlandet, og også at færre starter på en grad i utlandet. Det kan være flere grunner til det. Pandemi, utbrudd av nye kriger og økende uro og usikkerhet i verden, samt svakere norsk krone, kan være forhold som påvirker studentene når de skal ta sine utdanningsvalg, sier Moen.

  Den mest populære destinasjonen for studentene er Storbritannia, men også her er det færre studenter: 2900 i år, mot 3300 i fjor. Danmark er nest mest populært, dit dro 2300 norske studenter dette studieåret.

 • UiT-rektor blir filharmonisk styreleder

  Elise Lystad

  Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, blir styreleder i Arktisk Filharmoni, skriver Bodønu.

  Han ble valgt inn på generalforsamling den 12. juni.

 • Ny rektor på Fagskolen Rogaland

  Elise Lystad

  Jone Johnsen blir ny rektor på Fagskolen Rogaland, skriver Rogaland fylkeskommune på nettsiden sin.

  – Dette blir enormt spennende. Skolen har vokst mye de siste årene, og jeg gleder meg til å være med på utviklingen videre, sier Johnsen.

  Johnsen har jobbet som avdelingsleder på Fagskolen Rogaland og med opplæring for voksne på Stavanger offshore tekniske skole siden 2018.

  Nåværende rektor Geir Tuftedal går av med pensjon, og Johnsen trer inn i rektorrollen fra 1. august 2024.

  – Fagskolen i Rogaland har vokst kraftig de siste årene. Nå er vi en viktig utdanningsinstitusjon for studenter som ønsker høyere yrkesfaglig utdanning, sier Johnsen.

 • Fire nye meritterte på USN

  Elise Lystad

  Fire vitenskapelige ansatte på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) anerkjennes for arbeid med å styrke undervisningskvaliteten. De utnevnes derfor til meritterte undervisere.

  USN skriver på nettsidene sine at meritterte undervisere er «vitenskapelige ansatte som har en undervisningsinnsats ut over det ordinære, og som blant annet utpreger seg med et gjennomgående og tydelig søkelys på studentenes læring.»

  – Arbeidet til årets meritterte undervisere er preget av systematikk, nysgjerrighet og utforsking når det gjelder undervisning, og de har også det til felles at de har et søkelys på studentene og deres læring, sier Hilde Larsen Damsgaard, meritteringsansvarlig på USN.

  Disse fire er utnevnt:

  • Anne-Line Bjerknes, førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og naturfag ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.
  • Marius Lysaker, professor i matematikk ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.
  • Urd Vindenes, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.
  • Trine Ørbæk, professor ved Institutt for pedagogikk ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.
 • Politistudentene får eksamen og sensur

  Elise Lystad

  Flere politistudenter sto i fare for å ikke få gjennomført utdanningen sin til forventet tid, da streiken påvirket eksamens- og sensuravvikling.

  Politihøgskolen opplyser i en pressemelding at politistudenter nå får eksamen i juni, og sensur før sommerferien. De vil da beholde progresjon i studiene og oppnå vitnemål til forventet tid.

  Etter- og videreutdanningen «Instruktørutdanning i utrykningskjøring» får utsatt gjennomføring og oppstart som følge av streiken. Studentene som blir berørt kontaktes av høgskolen. Masterutdanninger blir ikke berørt.

Powered by Labrador CMS